Dogodki in novice

Dosežki dijakov Gimnazije Vič na 52. državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti

V drugi krog 52. državnega srečanja se je uvrstilo 6 raziskovalnih nalog, ki so jih skupaj z mentorji izdelali dijaki naše gimnazije. Dosegli so izjemen uspeh, saj je 5 nalog doseglo zlato priznanje, ena pa srebrno. V prvem krogu državnega srečanja mladih raziskovalcev so bronasto priznanje dosegle 3 naloge.

Zlato priznanje so prejeli:

  • Matija Mlakar Medved, 4. a, z nalogo Vpliv intenzivnega kmetijstva na populacijo velikega srakoperja (Lanius excubitor) na ljubljanskem barju, področje Biologija, pod mentorstvom Sonje Artač
  • Lan Vukolić, 3. d, z nalogo Posledice delovanja brioporina in hidralizina 2 na različne celice, pod mentorstvom Sonje Artač, Maje Gerden, doc. dr. Marjetka Podobnik - Kemijski inštitut ter prof. dr. Maje Čemažar - Onkološki inštitut Ljubljana
  • Urban Lečnik Spaič, 4. d, z nalogo »Fake news« v informacijskem neredu, s področja sociologije, pod mentorstvom dr. Matjaža Poljanška
  • Bor Kolar Bačnik in Mitja Denac, oba 4. a, z nalogo Nov način priprave vzorcev in stabilizacija papirja in listin z nanosom pigmenta Verdigris, s področja kemije, pod mentorstvom Alenke Mozer in dr. Jane Kolar - CERIC - ERIC, dr. Jasne Malešič - NUK
  • Jakob Zmrzlikar, 4. b, z nalogo Primerjava algoritmov strojnega učenja na realnih primerih, s področja informatike, pod mentorstvom Klemena Bajca in Marka Grobelnika - IJS

Srebrno priznanje:

  • Mitja Mandič in Jaka Kump, oba 4. c, z nalogo Primerjava fizikalno kemijskih lastnosti kovinsko(Li, Mg, Al)-organskih akumulatorjev, s področja fizike, pod mentorstvom Marte Lukanec in dr. Jana Bitenca - Kemijski inštitut Odsek za kemijo materialov

Bronasto priznanje pa so prejeli:

  • Miha Pompe, 3. a, z nalogo Izboljšava PET skenerja z zmožnostjo meritve časa preleta, s področja fizike, pod mentorstvom Alenke Mozer in doc. dr. Roka Pestotnika - IJS
  • Tadej Strah, 2. a, z nalogo DIY gimbal za manjšo kamero, s področja elektrotehnike, pod mentorstvom Alenke Mozer in Timoteja Maroševiča
  • Kaja Franko, 4. f, z nalogo Kako pogosti so posamezni znaki depresije med mladimi?, s področja psihologije pod mentorstvom Majde Šajn Stjepić

Več o raziskovalnih nalogah, tudi s prejšnjih let, si lahko prebereta na povezavi dejavnosti/raziskovalne_naloge/