Dogodki in novice

Predavanje dr. Alenke Šivic Dular

V četrtek, 28.9. 2017, je bilo v predavalnici Gimnazije Vič predavanje dr. Alenke Šivic Dular na temo Slovenščina med slovanskimi jeziki.

Prof. dr. Alenka Šivic Dular je dolga leta poučevala na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sedaj je upokojena, a vendar še zelo znanstveno dejavna.

Sodelovala je kot avtorica pri slovenskem Etimološkem slovarju, napisala Zgodovino imenoslovja v Sloveniji, izdala Miklošičevo monografijo in napisala številne članke v strokovne revije tako doma kot v tujini. Je članica številnih komisij, npr. Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen. Je članica delovne skupine za Slovanski onomastični atlas v Leipzigu. Napisala je tudi Praslovansko dialektalizacijo v luči etimiloških raziskav.

Sodelovala je pri organizaciji Mednarodnih slavističnih zborovanj in še bi lahko naštevali.

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8 slika9 slika10 slika11 slika12 slika13 slika14