Dogodki in novice

Spomin na priključitev Primorske k matični državi

S priložnostno razstavo smo na šoli obeležili spomin na priključitev Primorske k matični državi pred 66. leti, ko so primorski Slovenci ponovno združeni po 27 letih. Z Rapalsko pogodbo je Italija leta 1920 dobila »plačilo« za vključitev v 1. svetovno vojno na strani antante . Delitev družin, propad kmetij, izseljevanje in raznarodovalna politika so zaznamovale primorske Slovence do konca druge svetovne vojne, po vojni pa je še enkrat postala žrtev politike velesil, ki so barantale s tujimi ozemlji. Leta 1947 so Primorci končno dobili svoj dom tam, kjer so želeli sami. Med drugimi Slovenci.

Danes med dvema sosednjima državama ni meje, odnosi med sosedama so prijateljski, namesto nasilja, zatiranja in prevlade vlada spoštovanje in se kujejo skupni načrti. Kljub temu pa zgodovine ne smemo pozabiti in jo moramo razumeti kot opomin iz katerega se učimo prihodnosti.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka