Dogodki in novice

Spoznavni tabor za 1. letnike

Za dijakinje in dijake 1. letnika organiziramo spoznavni tabor v Osilnici, ki bo potekal v začetku septembra 2021.

Na Gimnaziji Vič želimo, da se dijaki v šoli dobro počutijo in se naučijo vseživljenjskih znanj ter spretnosti, kar jim omogočamo pri vsakodnevnem pouku in z aktivnostmi izven njega. Menimo tudi, da je neprecenljive vrednosti za oblikovanje dobrih medosebnih odnosov, da dijaki spoznavajo sebe in sošolce, pridobijo spretnosti komuniciranja, veščine dobrega medsebojnega sodelovanja, spoznajo razredničarko/razrednika in ostale zaposlene na šoli. Za dijakinje in dijake prvega letnika zato v začetku septembra organiziramo spoznavni tabor v Osilnici.