Dogodki in novice

Spoznavni tabor za 1. letnike

Za dijakinje in dijake 1. letnika organiziramo spoznavni tabor na Pokljuki, ki bo potekal v začetku septembra 2022. Zelo pomembno je, da na zbirno mesto na Dolgem mostu pridete v športni obutvi, saj se bo spoznavni tabor začel s pohodom.

Na Gimnaziji Vič želimo, da se dijaki v šoli počutijo dobro in se naučijo vseživljenjskih znanj ter spretnosti, kar jim omogočamo pri vsakodnevnem pouku in z aktivnostmi izven njega. Menimo tudi, da je neprecenljive vrednosti za oblikovanje dobrih medosebnih odnosov, da dijaki spoznavajo sebe, sošolce in zaposlene na šoli, pridobijo spretnosti komuniciranja ter veščine učinkovitega medsebojnega sodelovanja. S tem namenom v začetku šolskega leta za 1. letnike organiziramo spoznavni tabor na Pokljuki.

Osnovni podatki glede tabora so dostopni na zgibanki.