Dogodki in novice

Gostja naše šole dr. Špela Sevšek Šramel

dr. Špela Sevšek Šramel

V sredo, 25. 11. 2020, je bila gostja naše šole dr. Špela Sevšek Šramel, predstojnica slavistike na FF v Ljubljani. Dijakom je predstavila delo Mickiewicza, Mache in drugih slovanskih romantikov ter ga povezala s pesnikom Francetom Prešernom. Predstavitev je bila po Zoomu.

Špela Sevšek Šramel (1979) doktorirala na Filozofski fakulteti Unvierze v Ljubljani s temo Literarne tendence v slovenski in slovaški kratki pripovedni prozi med leti 1989 in 2000. V času podiplomskega študija je bila prejemnica štipendije Ustanove patra Stanislava Škrabca in Slovaškega nacionalnega študijskega programa. Področja njenega raziskovanja so slovaška in slovenska proza 20. stoletja, slovensko-slovaški kulturni odnosi ter književno prevajanje. S teh področjih objavlja znanstvene prispevke ter književne prevode. Od leta 2006 je zaposlena na FF UL kot asistentka, od leta 2016 kot docentka za slovaško književnost. Predavala je na tujih univerzah v Nitri, Bratislavi in Košicah ter v Ostravi na Češkem. Trenutno je skrbnica skupnega študijskega programa Srednjeevropske študije in Slovakistika, je koordinatorica Ceepusove mreže in članica uredniškega odbora zananstvenih revij Slovenská literatúra (SAV), Art Communication and PopCulture (Nitra) in Slovenské divadlo (SAV).