Dogodki in novice

Srečanje pedagoških delavcev osnovnih šol in Gimnazije Vič

Tretje, zdaj že tradicionalno srečanje pedagoških delavcev osnovnih šol in Gimnazije Vič je potekalo 10. januarja 2013. Tema srečanja je bilo delo z nadarjenimi učenci in dijaki.

Svetovalna delavca iz OŠ Danile Kumar in profesorica matematike ter pomočnica ravnateljice iz OŠ Brinje Grosuplje so predstavili pristop k delu z nadarjenimi učenci in izjemno pester program aktivnosti, ki jih na teh dveh šolah ponudijo učencem, ki so nadarjeni na različnih področjih in so pripravljeni razvijati svoje sposobnosti tako pri pouku kot izven njega.

Delo z nadarjenimi dijaki sta predstavili tudi profesorici naše šole. Profesorica angleščine je učitelje in svetovalne delavce osnovnih šol povabila k sodelovanju pri projektu branja angleške literature. Dijaki so predstavili projekt Vič gre v vesolje in prebrali nekaj pesmi v angleščini kot primera dela z nadarjenimi.

Potem se je razvil sproščen pogovor o izkušnjah na tem področju še na drugih osnovnih šolah. Kot že na prvih dveh srečanjih smo se tudi tokrat veliko naučili drug od drugega in že predlagali nekaj tem za srečanje naslednje leto.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka