Dogodki in novice

Gostovanje študenta iz Kazahstana na naši gimnaziji

Od 16. 2. do 6. 3. 2015 je na Gimnaziji Vič gostoval študent iz Kazahstana, Batyrkhan Aidarkhan. Gimnazija je Batyrkhana sprejela preko študentskega združenja AIESEC, ki povezuje študente iz različnih držav. Namen študentskega združenja je odpiranje novih priložnosti mladim v državah po vsem svetu, da bi spoznali in se naučili sprejeti kulturne, verske in politične drugačnosti. Zato je tudi Gimnazije Vič želela omogočiti svojim dijakom, da bi spoznali kulturo, navade in šege tuje dežele, vadili tuji jezik (angleščino) v komunikaciji s tujim govorcem in da bi razširili svoje obzorje kot pomemben del splošne razgledanosti.

Batyrkhan Aidarkhan je na Gimanziji Vič sodeloval pri pouku različnih predmetov pri različnih razredih. Dijakom je predstavil svojo deželo in njeno kulturo. Po pouku je organiziral in vodil je delavnice, kjer je obravnaval splošne poslovne teme, kot npr. razporejanje časa, vodstvene spretnosti itd. Delavnice niso bile osredotočene le na poslovne teme, ampak tudi na življenjske veščine, kot npr. postavljanje ciljev, soočanje se z lastnimi željami in pričakovanji, razvijanje pozitivne samopodobe itd. Batyrkhan je znal dijake nagovoriti zelo osebno in jih pri njihovem razmišljanju tudi zelo spodbujal.

Obisk je potekal v zadovoljstvo vseh in prepričani smo, da ta dejavnost AISECA resnično dosega svoj namen.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka