Dogodki in novice

Obisk študentov iz ZDA

16. maja 2019 nas je obiskala skupina študentov iz Združenih držav Amerike, Augsburg University. V Slovenijo so prišli z namenom, da bi se podrobneje seznanili z našim izobraževalnim sistemom in na ta način obogatili svoje pedagoško znanje in izkušnje.

Angleška promocijska skupina je skupaj z dijaki 3. F razreda pripravila kratko predstavitev Slovenije in našega izobraževalnega sistema ter podrobnejšo predstavitev projektov in obšolskih dejavnosti, ki se izvajajo oziroma so na voljo na Gimnaziji Vič.

Ameriški študenti so se nato udeležili ene ure pouka, za tem smo jim pripravili prigrizek, istočasno pa potekala tudi diskusija, ki jo je vodila gospa ravnateljica, mag. Alenka Krapež.

Tako gostje kot tudi vsi sodelujoči z Gimnazije Vič smo srečanje ocenili kot zelo prijetno in dragoceno v smislu izmenjave izkušenj on spoznavanja različnih kultur.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka