Dogodki in novice

Evropski teden jezikov 19.–26. septembra 2014

V letošnjem šolskem letu smo se na naši gimnaziji odločili, da bomo Evropski dan jezikov (26. 09.) obeležili na poseben način, in sicer s pripravo Evropskega »TEDNA« jezikov. Dejavnosti so se začele v petek, 19. 09. 2014, ko smo posebno pozornost namenili slovenščini kot našemu maternemu jeziku.

V tednu od 22. do 26. 09. 2014 pa smo se ukvarjali še z ostalimi jeziki, ki se jih učimo na naši šoli.

  • petek, 19. septembra - slovenščina
  • ponedeljek, 22. septembra - angleščina
  • torek, 23. septembra - italijanščina, francoščina
  • sreda, 24. septembra - nemščina
  • četrtek, 25. septembra - španščina
  • petek, 26. septembra - zaključna prireditev

V petek smo tako prisluhnili slovenski glasbi, poskusili nekaj tipičnih slovenskih jedi, prebrali Pavčkovo pesem Popotnik in se ukvarjali z njeno interpretacijo, analizirali frazeme in pregovore ter posebno pozornost namenili pogovoru o pomembnosti ohranjanja slovenskega jezika. Obiskali so nas gosti z Univerze v Katovicah, ki so nam predstavili delo Centra za slovenščino kot tuji jezik, ter pesnik in dramski igralec Tone Kuntner.

Ponedeljek je bil namenjen angleščini, zato smo poslušali britansko glasbo, jedli britansko hrano in se ukvarjali bodisi s prevajanjem Pavčkove pesmi v angleščino, bodisi s prebiranjem druge poezije v angleškem jeziku. Prav tako smo nekaj časa namenili frazemom in pregovorom, pa tudi pogovoru o vplivu angleščine na naš materni jezik. Obiskal nas je dr. Gašper Ilc s Filozofske fakultete, ki nam je pripravil predavanje o registru.

V torek smo obeležili dva jezika, francoščino in italijanščino – francoska glasba zjutraj in italijanska med glavnim odmorom; italijanska hrana za malico in francosko kosilo, pri rednih urah pa predvsem iskanje frazemov v francoščini in italijanščini, ki so podobni slovenskim. Nekaj pregovorov smo tudi narisali in jih obesili v avlo. Za konec dneva pa je sledilo še predavanje prof. Cedrica Kleina o Francoskem inštitutu ter možnostih uporabe francoščine v Sloveniji.

Sreda je bila namenjena nemščini, zato smo poslušali nemško glasbo in poskušali nemške dobrote. Pri urah nemščine smo se ukvarjali z idiomi, s predavanjem pa nam je poskušal nemščino še bolj približati prof. Marco Wolf.

V četrtek smo prisluhnili španski glasbi, uživali v španski hrani in se ukvarjali tako s prevajanjem Pavčkove pesmi kot z iskanjem frazemov in pregovorov v španščini, ki smo jih kasneje tudi narisali. Razveselil nas je obisk naše bivše dijakinje Laure Repovš, ki nam je povedala nekaj več o študiju španščine.

Na Evropski dan jezikov, v petek, 26. 09. 2014, smo na naši šoli zaokrožili celoten teden in med glavnim odmorom pripravili zaključno prireditev. Najprej smo spregovorili nekaj besed o lepoti jezika; prebrali Pavčkovega Popotnika in njegova prevoda v angleščino in španščino, nato pa prisluhnili enakim frazemom v jezikih, ki se jih učimo na šoli. Za konec pa smo pod vodstvom prof. Kleina imeli še tekmovanje v poznavanju frazemov in pregovorov, povezanih z različnimi živalmi. Tekmovali smo v šestih skupinah, in sicer slovenski, angleški, francoski, italijanski, nemški in španski ter poizkušali najti čim več pravilnih frazemov/pregovorov povezanih z določeno živaljo. Po 6-ih krogih je slavila slovenska ekipa, drugo mesto je osvojila angleška ekipa, tretje mesto pa španska skupina.

S to prireditvijo smo na najlepši možni način – z nekaj poezije, nekaj jezikovnimi značilnostmi posameznih jezikov ter obilico smeha – obeležili Evropski dan jezikov.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka