Dogodki in novice

Tiskovna konferenca o sodelovanju dijakov Gimnazije Vič z gospodarstvom pri reševanje okoljskih izzivov

22. 10. 2019 je na naši gimnaziji potekala tiskovna konferenca, na kateri so dijaki 2.c Gimnazije Vič skupaj s šolskimi in zunanjimi mentorji novinarjem iz različnih medijskih hiš predstavili, kako so se v letošnjem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s področja ravnanja ravnanja z odpadno embalažo.

V sodelovanju z družbo za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh d.o.o. bodo izdelali mobilno aplikacijo za večjo ozaveščenost uporabnikov glede pravilnega ločevanja odpadne embalaže. Izdelali bodo tudi prototip plastenke iz enovite plastike, ki ki bo izpolnjevala zahteve uporabe plastike kot embalažnega materiala na ravni Evropske unije po letu 2025. Ob pričetku izvajanja obeh projektov sta Gimnazija Vič in družba Interseroh podpisali zavezo o sodelovanju.

Več na objavah Si21, STA in Delo.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka