Dogodki in novice

Predavanje uglednega ameriškega profesorja o podzemnih vodah

Profesor Ty Ferre z Univerze v Arizoni, ZDA je 17. 11. 2016 v spremstvu predsednika društva SKIAH Slovenske organizacije za podzemne vode mag. Zlatka Mikuliča obiskal Gimnazijo Vič. Sprejela jih je ravnateljica gimnazije mag. Alenka Krapež, ki je gostoma predstavila ustroj in uspehe šole. Profesor je imel predavanje za 90 dijakov tretjih letnikov.

Uvodoma je predsednik SKIAH dijakom pojasnil, da z vpisom pravice do pitne vode v ustavo vpisujemo pravico državljanov Slovenije do podzemne vode. Profesor je z dijaki hitro navezal stik. Skupaj z njimi je na zabaven način izpeljal Darcy-evo enačbo toka podzemne vode. Šolska ura je minila bliskovito v obojestransko zadovoljstvo gosta in dijakov.

slika0 slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6