Dogodki in novice

Širjenje Koronavirusa (SARS-CoV-2) je vplival tudi na organizacijo dela Gimnazije Vič

Skrb za zdravje in varnost je ena od osnovnih prioritet življenja in dela na šoli. Zato že vrsto let takoj ob pojavu gripe pričnemo z intenzivnem razkuževanjem pip, kljuk in delovnih površin v šoli.

Ob pojavu koronavirusa smo z namenom preprečevanja širjenja okužb že 14. februarja razporedili po šoli tudi razkužila za roke.

Dijake smo ponovno opozorili na higieno kašlja in pravilno umivanje rok ter posvetili razredne ure samozaščitnemu ravnanju.

Po zimskih počitnicah pa smo uvedli še druge preventivne ukrepe:

prestavili smo

  • vse množične prireditve na šoli,
  • vse ekskurzije v tujino in mednarodne izmenjave,
  • roditeljske sestanke;
uvedli smo
  • pouk v matičnih učilnicah,
  • delitev kosila po razporedu,
  • obvezno razkuževanje rok obiskovalcev šole.

Pripravljeni smo na morebiten pouk na daljavo. Pristojnost za zaprtje šole ima izključno MIZŠ. Na rednih sestankih učiteljskega zbora dnevno preverjamo situacijo o stanju v državi in spremljamo sporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ.

mag. Alenka Krapež, ravnateljica