Dogodki in novice

Naš gost dr. prof. Vladimir Osolnik

V torek, 1. 3. 2016, je na Gimnaziji Vič predaval dr. prof. Vladimir Osolnik. Tema predavanja in pogovora so bile družbenopolitične okoliščine v času romantike ter južnoslovanski pesniki in pisatelji tega časa.

Dr. Vladimir Osolnik je končal študij jugoslovanskih književnosti in primerjalne književnosti v Beogradu, nato je bil urednik znanstvenega tiska pri Partizanski knjigi. Od 1987 pa je zaposlen kot profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se predvsem z vplivi slovenske literature na jugoslovanske in obratno. Sodeloval je pri pripravi slovenskega vojaškega slovarja, pri zasnovi zbirk Pogledi ter Znameniti Slovenci.

Izdal je več monografij o Murnu, Petru Petroviću Njegošu. S svojimi prispevki sodeluje v številnih revijah v Sloveniji in drugih južnoslovanskih revijah.