Vpis

Rokovnik za vpis 2024

Pomembni datumi za vpisni postopek so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali o posameznih korakih oz. rokih.

KdajKaj
do 2. 4. 2024 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2024/25.
do 8. 4. 2024 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Vič.
do 8. 4. 2024 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran MIZŠ).
do 23. 4. 2024 Morebitni prenosi prijav.
do 16. 5. 2024 Prijavljanje za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.
do 24. 5. 2024 Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ).
do 29. 5. 2024 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa.
med 17. in 21. 6. 2024 Izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu.
do 21. 6. 2024 Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran MIZŠ).
do 21. 6. 2024 Seznanitev kandidatov, ki so bili neuspešni v 1. krogu.
do 26. 6. 2024 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka.
do 2. 7. 2024 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.
do 3. 7. 2024 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
do 30. 8. 2024 Prijava in vpis dijakov ponavljalcev.
do 31. 8. 2024 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.