"Predstavitev

Informacije javnega značaja

Naziv organa:
Gimnazija Vič
Naslov:Tržaška cesta 72
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 59 93
Faks:01 256 14 80
Spletno mesto:http://www.gimvic.org
Davčna številka:54767695
Matična številka:5084563000
Transakcijski račun:0110 0603 0694 121
Odgovorna uradna oseba:
mag. Alenka Krapež, ravnateljica

Svet šole Gimnazije Vič

Akt o ustanovitvi

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje ali težko gibalno oviranih dijakov v šolo za šolsko leto 2017/18

V šolskem letu 2017/18 potrebujemo prevoz za dva težje ali težko ovirana dijaka.

Povezava do celotnega razpisa z opisom poti ...