Delovanje šole in pouk

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja šole.

Sestavljajo ga: predstavniki zaposlenih in ustanovitelja, predstavniki staršev in predstavnika dijakov. Naloge Sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet šole Gimnazije Vič:

Predstavniki staršev:
 • Robert Puh – predsednik Sveta šole
 • Bojan Jean
 • Damjan Širca
Predstavnika ustanovitelja:
 • Nejc Slovnik
 • Monika Gregorčič
Predstavnik MOL:
 • Danilo Šarič
Predstavniki šole:
 • Šarlota Flisek
 • Blanka Klobučar
 • Nives Mihelič Erbežnik
 • Alenka Mozer
 • Edin Saračević – podpredsednik Sveta šole
Predstavnika dijakov:
 • aktualna predsednik in podpredsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Vič