Delovanje šole in pouk

Gradiva

Knjižnica razpolaga s 25 000 enotami knjižničnega gradiva. Vse gradivo prostega dostopa je urejeno po UDK sistemu (univerzalna decimalna klasifikacija). Knjižnično gradivo zajema:

 • knjige (leposlovje, strokovne in poljudne),
 • serijske publikacije (51 različnih naslovov),
 • referenčno gradivo (atlasi, slovarji …)
 • zgoščenke,
 • zemljevide in stenske karte.

Roki izposoje:

 • za knjige 14 dni,
 • za revije 3 dni,
 • referenčno gradivo je na voljo v čitalnici.

Serijske publikacije

Serijske publikacije v šolski knjižnici:

Slovenska periodika:

 • Anthropos
 • Bilten društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
 • Delo
 • Didakta
 • Dnevnik-sobota
 • Družboslovne razprave
 • Filozofija na maturi
 • Fizika v šoli
 • Gea
 • Geografski vestnik
 • Global
 • Jezik in slovstvo
 • Kemija v šoli
 • Knjižnica
 • Literatura
 • Logika in razvedrilna matematika
 • Matematika v šoli
 • Moj mikro
 • Monitor
 • National geographic Slovenija
 • Pedagoška obzorja
 • Phainomena
 • Pogledi
 • Presek
 • Primerjalna književnost
 • Proteus
 • Slovenščina v šoli
 • Sodobna pedagogika
 • Sodobnost
 • Šolska knjižnica
 • Šolski razgledi
 • Šolsko svetovalno delo
 • Šport mladih
 • Športnik
 • Varna pot
 • Veteran
 • Vzgoja in izobraževanje
 • Zgodovina v šoli
 • Zgodovinski časopis
 • Življenje in tehnika

Tuja periodika:

 • Biology Teacher
 • Chez nous
 • Current
 • EurophysicsNews
 • Freunde
 • History
 • Muchachos
 • National geographic Slovenija
 • Osterreich Spiegl
 • Ragazzi
 • Science Ilustrated
revije