Delovanje šole in pouk

Matura

Prevzem maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu

Kandidate, ki so maturo opravljali letos obveščamo, da lahko dokumentacijo dvignejo le med uradnimi urami tajništva Šolske maturitetne komisije (petek, 8.30-10.00). Za prevzem izven tega časa pišite na matura@gimvic.org.

Zunanji kandidati in zviševanje ocen na maturi 2018

Gimnazija Vič v šolskem letu 2017/2018 ne sprejema prijav novih kandidatov drugih šol ali t. i. 21-letnikov, ki bi se s prijavo želeli obrniti neposredno na nas. Nekdanji dijaki Gimnazije Vič, ki želite zviševati ocene, se lahko prijavite najkasneje do 30. 3. 2018. Točke praktičnega dela izpita (sem. nal. ali lab. vaje) se vam priznajo, tako da vam tega dela izpita ni treba ponovno opravljati.

O maturi

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in hkrati izpit za nadaljevanje študija na univerzi. Je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih.

Na Gimnaziji Vič lahko opravljate maturo iz predmetov obveznega dela: slovenščina, matematika in angleščina, ter izbirnega dela: nemščina, španščina, informatika, biologija, fizika, kemija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija, filozofija.

Dijaki vse informacije v zvezi z maturo najdete v spletni učilnici Gimnazije Vič pod Matura. Geslo za dostop dobite pri razrednem predstavniku za maturo ali tajniku ŠMK SM.

Zunanji kandidati (21-letniki, kandidati za dodatni maturitetni izpit ob poklicni maturi brez statusa dijaka, kandidati za maturitetni izpit brez statusa dijaka) morajo opravljanje maturitetnih izpitov plačati. Plačajo tiskanje in ocenjevanje izpitnih pol Državnemu izpitnemu centru (navodila najdete na spletni strani www.ric.si, pod Splošnimi informacijami – Pogoji za opravljanje splošne mature). Po sklepu Sveta šole Gimnazije Vič (14. 10. 2010, dopolnjeno: 29. 2. 2016) je cena posameznega maturitetnega izpita za zunanje kandidate brez statusa dijaka v programu, v katerem zaključujejo srednješolsko izobraževanje 100 EUR. Dijaki, ki so 4. letnik zaključili na Gimnaziji Vič in ki prvič opravljajo maturo ali v roku dveh let po prvem opravljanju delno ali v celoti zvišujejo maturo, so plačila Gimnaziji Vič oproščeni.

Splošne informacije o maturitetni zakonodaji in posameznih maturitetnih predmetih najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.

V šoli dobite informacije o maturi na šolski oglasni deski, pri razrednih predstavnikih za maturo in tajniku ŠMK SM.

Anže Perne


Zaključki starih matur