Delovanje šole in pouk

Matura

Čestitamo maturantom generacije 2018!

Letošnje povprečje točk je 23,42, kar 25 med njimi pa je »zlatih«.

Nadaljuj branje »

Končna prijava k maturi 2018

Nekdanje in trenutne dijake, ki še niste oddali prijave k maturi 2018, obveščamo, da je zadnji dan za oddajo petek, 30. 3. 2018. Prijavo lahko oddate v času uradnih ur tajništva ŠMK SM ali preko priporočene pošte (zunanji kandidati priložijo tudi dokazilo o plačilu).

Prevzem maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu

Kandidate, ki so maturo opravljali leta 2017 obveščamo, da lahko dokumentacijo dvignejo le med uradnimi urami tajništva Šolske maturitetne komisije (petek, 8.30‒10.00). Za prevzem izven tega časa pišite na matura@gimvic.org.

Zunanji kandidati in zviševanje ocen

Gimnazija Vič v šolskem letu 2017/2018 ne sprejema prijav novih kandidatov drugih šol ali t. i. 21-letnikov, ki bi se s prijavo želeli obrniti neposredno na nas, saj bi morali zaradi dodatnega števila kandidatov spremeniti organizacijo mature (več prostora in osebja). Nekdanji dijaki Gimnazije Vič, ki želite zviševati ocene, se lahko prijavite najkasneje do 30. 3. 2018. Točke praktičnega dela izpita (sem. nal. ali lab. vaje) se vam priznajo, tako da vam tega dela izpita ni treba ponovno opravljati.

Cenik za zunanje kandidate

Cena Državnega izpitnega centra (strošek, ki ga morajo poravnati vsi kandidati brez statusa dijaka v programu v katerem zaključujejo izobraževanje) 22 EUR na izpit, torej 110 EUR za pet predmetov
Cena Gimnazije Vič za kandidate, ki šolanja niso zaključili na Gimnaziji Vič in nekdanje dijake Gimnazije Vič, ki bi želeli opravljati celotno maturo po preteku dveh let od prvega opravljanja (v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 14. 10. 2010, dopolnjeno 29. 2. 2016 in 12. 10. 2017) 100 EUR na izpit, torej 500 EUR za pet predmetov
Cena Gimnazije Vič za kandidate, ki so šolanje zaključili na Gimnaziji Vič in maturo zvišujejo v skladu 40. členom Zakona o maturi (v skladu s sklepom sveta zavoda z dne 12. 10. 2017) 10 EUR (administrativni strošek – ne glede na število predmetov)

Rok za plačilo za spomladanski rok 2018: 28. 3. 2018. Če kandidat odda prijavo in zneskov ne poravna v roku, je prijava neveljavna in jo šola ne posreduje Državnemu izpitnemu centru.

O maturi

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in hkrati izpit za nadaljevanje študija na univerzi. Je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih.

Na Gimnaziji Vič lahko opravljate maturo iz predmetov obveznega dela: slovenščina, matematika in angleščina, ter izbirnega dela: biologija, filozofija, fizika, francoščina, geografija, informatika, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, španščina, zgodovina, umetnostna zgodovina.

Splošne informacije o maturitetni zakonodaji in posameznih maturitetnih predmetih najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si

V šoli dobite informacije o maturi na šolski oglasni deski, pri razrednih predstavnikih za maturo in tajniku ŠMK SM.

Anže Perne


Zaključki starih matur