Delovanje šole in pouk

Matura

Prijava k maturi za nekdanje dijake

Vse nekdanje dijake Gimnazije Vič, ki še niso nikdar zviševali maturitetnih izpitov, obveščamo, da je rok za prijavo 28. marec 2017. Pogoj za prijavo je plačilo posameznih izpitov Državnemu izpitnemu centru. Prijavo lahko uredite v tajništvu ŠMK v naslednjih terminih:

  • ponedeljek, 13. 3. 2017, 9.00–10.00;
  • četrtek, 16. 3. 2017, 8.30–9.30;
  • četrtek, 23. 3. 2017, 9.30–10.30.

Prijavo je možno urediti tudi preko priporočene pošte, vendar se prosim o tem najprej dogovorite preko elektronske pošte matura@gimvic.org.

Kandidate, ki niso bili vpisani na Gimnazijo Vič in bi želeli opravljati maturo, ponovno obveščamo, da smo zaradi večjega števila takšnih kandidatov novembra 2016 prenehali sprejemati prijave. Prosimo, da se obrnete na drugo gimnazijo ali na Državni izpitni center.

Anže Perne, tajnik ŠMK SM

Obvestilo o maturi 2017 (objavljeno: 21. 11. 2016)

Zaradi povečanega števila zunanjih kandidatov, Gimnazija Vič v tem šolskem letu ne sprejema več prijav kandidatov drugih šol ali t. i. "21-letnikov", ki bi se s prijavo želeli obrniti neposredno na nas. Nekdanji dijaki Gimnazije Vič, ki želite zviševati ocene, se lahko prijavite najkasneje do 28. 3. 2017.

O maturi

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in hkrati izpit za nadaljevanje študija na univerzi. Je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih.

Na Gimnaziji Vič lahko opravljate maturo iz predmetov obveznega dela: slovenščina, matematika in angleščina, ter izbirnega dela: nemščina, španščina, informatika, biologija, fizika, kemija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija, filozofija.

Dijaki vse informacije v zvezi z maturo najdete v spletni učilnici Gimnazije Vič pod Matura. Geslo za dostop dobite pri razrednem predstavniku za maturo ali tajniku ŠMK SM.

Zunanji kandidati (21-letniki, kandidati za dodatni maturitetni izpit ob poklicni maturi brez statusa dijaka, kandidati za maturitetni izpit brez statusa dijaka) morajo opravljanje maturitetnih izpitov plačati. Plačajo tiskanje in ocenjevanje izpitnih pol Državnemu izpitnemu centru (navodila najdete na spletni strani www.ric.si, pod Splošnimi informacijami – Pogoji za opravljanje splošne mature). Po sklepu Sveta šole Gimnazije Vič (14. 10. 2010, dopolnjeno: 29. 2. 2016) je cena posameznega maturitetnega izpita za zunanje kandidate brez statusa dijaka v programu, v katerem zaključujejo srednješolsko izobraževanje 100 EUR. Dijaki, ki so 4. letnik zaključili na Gimnaziji Vič in ki prvič opravljajo maturo ali v roku dveh let po prvem opravljanju delno ali v celoti zvišujejo maturo, so plačila Gimnaziji Vič oproščeni.

Splošne informacije o maturitetni zakonodaji in posameznih maturitetnih predmetih najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.

V šoli dobite informacije o maturi na šolski oglasni deski, pri razrednih predstavnikih za maturo in tajniku ŠMK SM.

Anže Perne


Rezultati spomladanskega roka mature 2016

Maturanti so težko pričakovali 11. julij 2016, ko so bili znani rezultati mature. Ob 11. uri so se v Mali dvorani Gimnazije Vič vpisali v Knjigo maturantov in prejeli maturitetna spričevala.

Na spomladanskem roku mature 2016 so vsi dijaki Gimnazije Vič uspešno opravili maturo. Povprečno so dosegli 23,11 točk. Preberi več »

Zaključki starih matur