Delovanje šole in pouk

Matura

Uradne ure tajništva ŠMK SM v avgustu

Uradne ure tajništva Šolske maturitetne komisije so v avgustu prilagojene:

  • petek, 18. avgust, 10.00–12.00;
  • ponedeljek, 21. avgust, 11.00–12.00;
  • četrtek, 24. avgust, 9.30–10.30;
  • četrtek, 31. avgust, 9.00–10.00.

Dijaki lahko v navedenih terminih dvignete maturitetna spričevala in/ali obvestila o uspehu. To velja tudi za tiste dijake, ki ste prejeli sklep Državnega izpitnega centra o zvišanju ocene na podlagi ugovora.

Rok za odjavo od jesenskega roka splošne mature je nedelja, 20. avgust 2017. Kandidati se lahko odjavite v petek, 18. 8. 2017, v času uradnih ur, ali najkasneje v nedeljo preko priporočene pošte na šolo pošljete odjavnico (obrazec je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje).

Rezultati spomladanskega roka mature 2017

Maturanti so težko pričakovali 10. julij 2017, ko so bili znani rezultati mature. Ob 11. uri so se v Mali dvorani Gimnazije Vič vpisali v Knjigo maturantov in prejeli maturitetna spričevala.

Na spomladanskem roku mature 2017 so vsi dijaki Gimnazije Vič uspešno opravili maturo. Povprečno so dosegli 23,94 točk.

Preberi več »

Obvestilo o maturi 2017 (objavljeno: 21. 11. 2016)

Zaradi povečanega števila zunanjih kandidatov, Gimnazija Vič v tem šolskem letu ne sprejema več prijav kandidatov drugih šol ali t. i. "21-letnikov", ki bi se s prijavo želeli obrniti neposredno na nas. Nekdanji dijaki Gimnazije Vič, ki želite zviševati ocene, se lahko prijavite najkasneje do 28. 3. 2017.

O maturi

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in hkrati izpit za nadaljevanje študija na univerzi. Je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih.

Na Gimnaziji Vič lahko opravljate maturo iz predmetov obveznega dela: slovenščina, matematika in angleščina, ter izbirnega dela: nemščina, španščina, informatika, biologija, fizika, kemija, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, psihologija, sociologija, filozofija.

Dijaki vse informacije v zvezi z maturo najdete v spletni učilnici Gimnazije Vič pod Matura. Geslo za dostop dobite pri razrednem predstavniku za maturo ali tajniku ŠMK SM.

Zunanji kandidati (21-letniki, kandidati za dodatni maturitetni izpit ob poklicni maturi brez statusa dijaka, kandidati za maturitetni izpit brez statusa dijaka) morajo opravljanje maturitetnih izpitov plačati. Plačajo tiskanje in ocenjevanje izpitnih pol Državnemu izpitnemu centru (navodila najdete na spletni strani www.ric.si, pod Splošnimi informacijami – Pogoji za opravljanje splošne mature). Po sklepu Sveta šole Gimnazije Vič (14. 10. 2010, dopolnjeno: 29. 2. 2016) je cena posameznega maturitetnega izpita za zunanje kandidate brez statusa dijaka v programu, v katerem zaključujejo srednješolsko izobraževanje 100 EUR. Dijaki, ki so 4. letnik zaključili na Gimnaziji Vič in ki prvič opravljajo maturo ali v roku dveh let po prvem opravljanju delno ali v celoti zvišujejo maturo, so plačila Gimnaziji Vič oproščeni.

Splošne informacije o maturitetni zakonodaji in posameznih maturitetnih predmetih najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra www.ric.si.

V šoli dobite informacije o maturi na šolski oglasni deski, pri razrednih predstavnikih za maturo in tajniku ŠMK SM.

Anže Perne


Zaključki starih matur