Delovanje šole in pouk

Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam učbenikov za naslednje šolsko leto določi šola, praviloma do konca maja tekočega šolskega leta. Učbenike izbirajo učitelji iz Kataloga učbenikov, ki določa, kateri učbeniki in delovni zvezki se lahko uporabljajo kot obvezni. Seznami potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov so objavljeni na šolski spletni strani najkasneje junija tekoče šolsko leto za naslednje šolsko leto. Bodoči dijaki prvih letnikov dobijo naročilnice za komplet učbenikov po pošti skupaj z vpisno dokumentacijo. Naročilnice oddajo ob vpisu 22. 6. 2017. Izposojevalnina znaša največ ⅓ nabavne cene učbenika.

Naročanje in prevzem učbenikov

Bodoči dijaki prvih letnikov dobijo naročilnice za komplet učbenikov po pošti skupaj z vpisno dokumentacijo, pa tudi tukaj (pdf). Naročilnice oddajo ob vpisu 22. 6. 2017.

Naročanje učbenikov za druge, tretje in četrte letnike poteka preko spleta. Dijaki na začetku junija prejmejo uporabniško ime in geslo za dostop do aplikacije za spletno naročanje učbenikov iz učbeniškega sklada. Prosimo, da natančno preberete seznam potrebnih učbenikov, se prijavite in označite, katere učbenike želite naročiti in naročilo potrdite. Učbenike je mogoče naročiti do 24. junija 2017 do 24.00 ure. Po tem datumu ni več mogoče spreminjati naročila. Če učbenika niste pravočasno naročili, ga ne boste dobili. Dijakom priporočamo, da naročijo potrebne učbenike čimprej.

Vstop v aplikacijo: Naročanje učbenikov za šolsko leto 2017/18

Naročene učbenike dijaki prevzamejo v učilnici 21: od 28. do 31. 8. 2017 , med 8. in 13. uro. Dijakom priporočamo, da učbenike prevzamejo čimprej, da se izognejo gneči na zadnji dan prevzema. S seboj je dobro imeti vrečko ali nahrbtnik :)

Vračanje učbenikov

Dijaki vrnejo učbenike v učilnici 21. Urnik vračanja bo objavljen na oglasni deski in dijakom sporočen z okrožnico. Zadnji rok za vračilo učbenikov je 24.6. Po tem datumu šola dijakom izda pisne opomine.

V primeru, da imajo dijaki izposojen učbenik, ki ga bodo potrebovali tudi naslednje leto, lahko zgolj podaljšajo izposojo še za eno leto. V tem primeru učbenika seveda ni potrebno še enkrat naročati, izposojevalnina pa se obračuna avtomatsko.

Če dijaki učbenik izgubijo, so dolžni poravnati odškodnino. Dokazilo o plačilu predložijo skrbniku učbeniškega sklada, da stornira izposojo.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse letnike za šolsko leto 2017/18:

Če potrebujete več informacij pišite na: sklad@gimvic.org.