Delovanje šole in pouk

Projektno delo

Dijaki drugega letnika v okviru timskega projektnega dela izberejo temo iz katrega koli predmetnega področja, največkrat pa medpredmetno temo. Skupaj z mentorji, profesorji predmetnih področji in informatike izdelajo nalogo, ki jo predstavijo v obliki spletne predstavitve.

Projektno delo je nadaljevanje TIMKO projektov. Na šoli jih izvajamo od šolskega leta 2003/04, s TIMKO projekti pa smo začeli že leta 1999. Ogledate si lahko tudi projekte naših dijakov iz vseh preteklih let.

Projekti preteklih let