"Predstavitev

Investicije

Razpisna dokumentacija

Menjava steklenih fasad in menjava steklene stene, s prestavitvijo zasilnega izhoda na Gimnaziji Vič.

Izvedba energetske učinkovitosti v Gimnaziji Vič

V skrbi za zdravo okolje, v duhu trajnostnega razvoja in varčevanja z energenti smo se junija 2011 prijavili na javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport« v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«,1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32./11, dne 29. 4. 2011.

Bilo smo zelo veseli, ker smo bili izbrani.

V okviru tega projekta smo izvajali:

AktivnostiIzvedba
Sanacija fasadeIzvedeno – november 2013
Vgradnja toplotne izolacije na podstrešjeIzvedeno – avgust 2013
Sanacija razsvetljave – vgradnja varčnih sijalk 1Izvedeno – avgust 2012
Vgradnja CNS (centralno nadzorni sistem) sistemaIzvedeno – oktober 2013
Vgradnja solarnega sistemaIzvedeno – september 2013
Sanacija sistema za prezračevanjeIzvedeno – avgust 2012
Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistemaIzvedeno – oktober 2013
Zamenjava oken 611 m2Izvedeno – avgust 2012

Pridobitve v letu 2012 že imajo pozitivni učinek na rabo energije. Projekt se je z letom 2013 zaključil. Upamo, da nam bo uspelo doseči napovedano zmanjšanje porabe energije.

Galerija