"Predstavitev

Informacije javnega značaja

Naziv organa:
Gimnazija Vič
Naslov:Tržaška cesta 72
1000 Ljubljana
Telefon:01 244 70 00
Spletno mesto:http://www.gimvic.org
Davčna številka:54767695
Matična številka:5084563000
Transakcijski račun:0110 0603 0694 121
Odgovorna uradna oseba:
mag. Alenka Krapež, ravnateljica

Svet šole Gimnazije Vič

Akt o ustanovitvi

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Cenik za šolsko leto 2023/24