"Predstavitev

Informacije javnega značaja

Naziv organa:
Gimnazija Vič
Naslov:Tržaška cesta 72
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 59 93
Spletno mesto:http://www.gimvic.org
Davčna številka:54767695
Matična številka:5084563000
Transakcijski račun:0110 0603 0694 121
Odgovorna uradna oseba:
mag. Alenka Krapež, ravnateljica

Svet šole Gimnazije Vič

Akt o ustanovitvi

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2018/19

V šolskem letu 2018/19 potrebujemo prevoz za težje ali težko gibalno oviranega dijaka na razdalji Smlednik - Gimnazija Vič.