Delovanje šole in pouk

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja šole.

Sestavljajo ga: predstavniki zaposlenih in ustanovitelja, predstavniki staršev in predstavnika dijakov. Naloge Sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet šole Gimnazije Vič:

Predstavniki staršev:
 • Andrej Tavčar – predsednik Sveta šole
 • Mihael Perman
 • Karla Šturm
Predstavnika ustanovitelja:
 • Domen Savič
 • Silvija Stanič
Predstavnik MOL:
 • Barbara Šebenik
Predstavniki šole:
 • Timotej Maroševič – podpredsednik Sveta šole
 • Maja Gerden
 • Denis Pavlin
 • Anže Perne
 • Edin Saračević
Predstavnika dijakov:
 • aktualna predsednik in podpredsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Vič