Delovanje šole in pouk

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja šole.

Sestavljajo ga: predstavniki zaposlenih in ustanovitelja, predstavniki staršev in predstavnika dijakov. Naloge Sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet šole Gimnazije Vič:

Predstavniki staršev:
 • Andrej Tavčar
 • Mihael Perman
 • Julija Pirnat
Predstavnika ustanovitelja:
 • Luka Hiti
 • Bekira Hasanagić
Predstavnik MOL:
 • Bojan Rotar
Predstavniki šole:
 • Eva Jelen
 • Mojca Kosi
 • Denis Pavlin
 • Anže Perne
 • Aleš Štibernik
Predstavnika dijakov:
 • aktualna predsednik in podpredsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Vič