Delovanje šole in pouk

Šolski koledar

Delo na naši gimnaziji skrbno načrtujemo. Tu si lahko ogledate šolski koledar in načrt ocenjevanja v tekočem šolskem letu.

Mrežni plan ocenjevanja znanja

Tedenski mrežni načrt ocenjevanja vsebuje predvidene datume pisnega ocenjevanja in roke za oddajo izdelkov (projektne in seminarske naloge, domača branja, …). V skladu s pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah in šolskimi pravili ocenjevanja lahko dijak piše največ tri pisna ocenjevanja na teden in enega na dan.

Na Gimnaziji Vič smo načrtovali tako, da v tednih, ko dijaki oddajajo izdelke, pišejo največ dve pisni nalogi.

Mrežni plani po letnikih za šolsko leto 2019/20.