Delovanje šole in pouk

Nadaljevanje študija

V okviru študijskega svetovanja in karierne orientacije šolska psihologinja izvede v oddelkih četrtega letnika, tretjega in drugega letnika ure, v katerih dijake seznani z vsemi pomembnimi informacijami, ki jih potrebujejo za izbiro študijskega programa:

V pomoč pri iskanju informacij pa jim je pripravila tudi sledeče spletne povezave.

Vpis

Univerze in visokošolski zavodi

Štipendije

Študij v tujini

Uporabne povezave

Brošure in videovodiči