Delovanje šole in pouk

Šolska knjižnica

V letu 2012 smo knjižnično gradivo preselili v novo knjižnico, ki ponuja okrog 25 000 enot knjižničnega gradiva in ima čitalnico s 34 sedeži.

Gradivo je urejeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije. Izposojamo ga s pomočjo računalniškega programa Winknj.

šolska knjižnica

Delovni čas

Knjižnica je internega značaja in je za uporabnike odprta:

  • od 7.45 do 11.00
  • in od 12.00 do 15.00

Izposoja knjig je od 8:00 do 15:00 ure.

Izposojevalni roki na dom

Knjige: 14 dni
Revije in časniki: 3 dni