Delovanje šole in pouk

Šolska svetovalna služba

Področje dela svetovalne službe je zelo pestro in med drugim obsega individualno delo z dijaki, karierno svetovanje, tečaj učinkovitega učenja, sodelovanje z razredniki pri ustvarjanju razredne skupnosti, delo z nadarjenimi dijaki in z dijaki s statusom dijaka s posebnimi potrebami.

Pri tem sodeluje z dijaki, učenci, starši, učitelji in s strokovnjaki iz zunanjih inštitucij, s šolami, fakultetami, zdravstvenimi ustanovami … in tako z vodstvom šole soustvarja dobre pogoje za delo vseh na šoli.

V šolski svetovalni službi vas pričakujemo vsak dan od 8. do 14. ure. Za daljše pogovore pa se dogovorite po elektronski pošti ali po telefonu na številko 01/256 79 40. Z veseljem vas bomo podprli na vaši poti do doseganja ciljev.

Za vse dijake:

 • nudimo individualno svetovanje,
 • seznanjamo jih s pogoji za pridobitev štipendije,
 • pomagamo pridobiti dijaško izkaznico,
 • pomagamo urediti vpis in izpis iz šole,
 • pomagamo pri oblikovanju karierne poti.

Za dijake prvega letnika:

 • izvajamo dejavnosti za spoznavanje samega sebe in povezovanje z drugimi,
 • sodelujemo pri oblikovanju programa in izvedbi spoznavnega tabora,
 • izvajamo tečaj učinkovitega učenja,
 • sodelujemo s profesorji pri uvajanju uspešnih tehnik in metod učinkovitega učenja pri rednem pouku,
 • sodelujemo pri razrednih urah in smo na voljo za individualne pogovore.

Za dijake drugega letnika:

 • dijakom pomagamo pri spoznavanju sebe in svojih interesov,
 • sodelujemo pri razrednih urah in seznanjamo dijake z informacijami o možnostih študija,
 • s profesorji angleškega jezika sodelujemo pri izvedbi medpredmetne povezave angleščine in spoznavanja sebe in poklicev.

Za dijake tretjega letnika:

 • seznanjamo jih s pogoji vpisa na fakultete doma in v tujini,
 • sodelujemo pri razrednih urah in smo na voljo za individualne pogovore.

Za dijake četrtega letnika:

 • dijake seznanjamo z vsemi informacijami, ki pomembno vplivajo na odločitev za izbiro študijskega programa in oblikovanje karierne poti,
 • posredujemo informacije o trgu dela,
 • možnostih za študij in zaposlitev v tujini, dogodkih, namenjenih dijakom,
 • pripravimo poklicni maraton – predstavitve najbolj zaželenih fakultet in študijev,
 • seznanimo dijake z vsemi prireditvami, kjer lahko pridobijo uporabne informacije za vpis,
 • spremljamo jih pri vpisnem postopku in smo na voljo za individualno karierno svetovanje.

Za starše:

 • staršem pomagamo v trenutkih, ko potrebujejo informacijo, nasvet in podporo,
 • izvajamo predavanja za starše in povabimo zunanje predavatelje, od katerih se skupaj učimo.
 • Starše dijakov četrtega letnika obveščamo, da je predstavitev o nadaljevanju študija, ki jo je pripravila šolska psihologinja za roditeljski sestanek, na ogled v rubriki »nadaljevanje študija« v področju »šolska svetovalna služba«.