Delovanje šole in pouk

Nemščina

Pouk nemščine vsebuje poleg elementov klasičnega učenja še elemente sodobne komunikacije, kjer poteka pouk v manjših skupinah z rojenim govorcem. V 3. letniku lahko poleg rednega pouka nemščino izberete kot del izbirnih vsebin. V 4. letniku je nemščina na voljo kot izbirni maturitetni predmet, kjer dijaki poleg rednih ur obiskujejo še tri dodatne ure nemščine.

Dijaki sodelujejo pri šolskih in razrednih projektih, kjer povezujejo svoje znanje nemščine z informatiko in tako bolje spoznajo nemškogovoreča mesta v Nemčiji, Avstriji in Švici. Kot del projekta se odpravijo tudi v eno izmed teh držav. Utrinke si lahko pogledate tukaj.

V lanskem šolskem letu so dijaki raziskovali Berlin in Dunaj.

Glede na zanimanje imajo dijaki možnost obiskovanja tečajev in konverzacijskih tečajev v nemškem jeziku.

Aktivno sodelujemo tudi pri objavljanju v šolskem časopisu tujih jezikov. Zadnjo izdajo lahko dobite tukaj.

Dijaki sodelujejo na bralnem tekmovanju Pfiffikus, se pripravljajo na tekmovanja iz znanja nemškega jezika in tudi uspešno tekmujejo na šolskem in državnem tekmovanju.

Poučujejo

  • Šarlota Flisek
  • Maša Novakovič
  • Mojca Strmčnik Žemva
  • tuja učiteljica: Sabrina Weiser