Delovanje šole in pouk

Dijaki s posebnimi potrebami

Status dijaka s posebnimi potrebami lahko pridobijo:

  • Otroci z motnjami v duševnem razvoju
  • Gluhi in naglušni
  • Slepi in slabovidni
  • Z govorno-jezikovnimi motnjami
  • Gibalno ovirani otroci
  • Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
  • Dolgotrajno bolni otroci
  • Otroci s čustvenimi in z vedenjskimi motnjami

Podrobnosti so zapisane na spletni strani Zavoda za šolstvo, kjer je opisan tudi postopek pridobitve statusa.

Podrobna pojasnila lahko dobite v svetovalni službi.