Delovanje šole in pouk

Glasba

Ob poslušanju in poustvarjanju glasbe, z obiski glasbenih prireditev, s pripravami razrednega koncerta in sodelovanjem na šolskih prireditvah dijaki:

  • razvijajo sposobnost analitičnega poslušanja glasbenih del,
  • se učijo glasbo vrednotiti in jo kritično presojati,
  • spoznavajo najtehtnejša glasbena dela slovenskih in tujih avtorjev,
  • spoznajo različne inštrumente, pevske glasove, izvajalske zasedbe, glasbene oblike, stilna obdobja …

Glasbeno nadarjeni dijaki pa sodelujejo pri pevskem zboru in inštrumentalni skupini.

Poučujejo

  • dr. Marija Mihevc