Delovanje šole in pouk

Računovodstvo

Denarne obveznosti starši plačujejo po položnicah, ki jih staršem pošiljamo po pošti. V računovodstvu vodijo evidenco plačil, tu so na voljo tudi informacije o njih.

Nova oblika poslovanja s trajnimi nalogi SEPA

Gimnazija Vič se vključuje v nov SEPA sistem direktnih obremenitev oziroma v novo obliko poslovanja s trajnimi nalogi. Otvoritev kakor tudi ukinitev trajnega naloga je mogoča samo še preko šole in ne več direktno na poslovni banki.

Starši naših dijakov, ki želite odpreti ali ukiniti trajni nalog izpolnite priloženi obrazec »Soglasje za SEPA direktno obremenitev« in ga posredujte na naslov šole oziroma v računovodstvo. Pri izpolnjevanju rubrike »Identifikacijska oznaka banke« si lahko pomagate s priloženim seznamom BIC SWIFT kod. Otvoritev oziroma ukinitev trajnega naloga bo za vas uredila šola.