Delovanje šole in pouk

Dijaške izkaznice

Dijaki Gimnazije Vič ob vpisu oddajo svojo sliko, ki ne sme biti starejša od treh mesecev, in enaka, kot jo potrebujemo za izdelavo osebne izkaznice. V naslednjem šolskem letu prinesejo svoje dijaške izkaznice v tajništvo šole, kjer dobijo nalepko, s katero je dijaška izkaznica veljavna, dokler so dijaki Gimnazije Vič.

Preklic dijaške izkaznice (www.uradni-list.si/2)

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo preklici različnih vrst dokumentov. Objavljeni so predvidoma vsak petek v Razglasnem delu uradnega glasila, ki izhaja v elektronski obliki.

Dokumente lahko prekličete:

  • osebno ali
  • z obrazcem s te spletne strani in kopijo plačila s splošno položnico.

Dokazilo, da je preklic opravljen, je račun/potrdilo o preklicu, ki ga dobite v knjigarni (če ste preklic opravili osebno) ali vam ga pošljemo po pošti (če ste preklic opravili prek poštne nakaznice ali splošne položnice).

Če boste dokumente preklicali osebno, se oglasite na Dunajski cesti 167 v Ljubljani, v knjigarni, vsak delavnik:

DanUra
Ponedeljekod 9. do 16. ure
Torekod 9. do 16. ure
Sredaod 10. do 16.30 ure
Četrtekod 9. do 16. ure
Petekod 9. do 14. ure