Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Ekologija » Čiščenje odpadnih voda s kulturami zelenih alg

Čiščenje odpadnih voda s kulturami zelenih alg

Avtorja:
Andraž Kladnik, 3.a, Manca Zupan, 3.a
Mentor:
Sonja Artač
Somentor:
mag. Borut Lazar, Marjeta Resnik
Ključne besede:
zelene alge, Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda, Pseudokirchneriella subcapitata, čiščenje komunalne odpadne vode
Povzetek:

V raziskovalni nalogi smo se najprej posvetili definiciji, evoluciji, razvrščanju, fiziologiji, metabolizmu ter pomenu alg za okolje in gospodarstvo. Ker smo obravnavali tri različne kulture alg (Chlorella vulgaris, Scenedesmus quadricauda, Pseudokirchneriella subcapitata), smo jih v teoretičnem delu na kratko predstavili. Nadaljevali smo z raziskovanjem virov odpadnih voda, metodologijo njihovega vzorčenja in obdelave v čistilnih napravah. Posebej so nas zanimale komunalne odpadne vode, saj smo vzorce odpadne vode za namen predstavljene raziskave dobili iz Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.

Eksperimentalno delo, ki je bilo izvedeno v podjetju AlgEn d.o.o. in na Gimnaziji Vič, smo začeli z mikroskopiranjem algnih kultur, ki smo jih uporabili v nadaljnji raziskavi. Alge smo nato precepili v sterilizirana gojišča in namnožili. V nadaljevanju smo jih dodali v vzorce odpadnih voda. Pripravili smo tri vzorce s posamičnimi kulturami zelenih alg in enega z mešanico vseh treh kultur. Za primerjavo smo uporabili tudi pozitivno kontrolo – vodovodna voda z mešanico kultur in negativno kontrolo – samo odpadna voda. Delali smo tri vzporedne serije, za kasnejšo možno primerjavo in spremljali spremembe pH-ja, vsebnosti nitratov, nitritov, fosfatov, kisika in absorbance. Vzorce smo pustili delovati pet tednov in opravili tri meritve – prvo po dveh tednih in nato v intervalu enega tedna. Rezultate smo prikazali in primerjali v obliki tabel in grafično. Ugotovili smo, da je zelena alga Scenedesmus quadricauda najbolj učinkovita za odstranjevanje nitratov. Ugotovili smo tudi, da na rast alg vpliva sestava odpadne vode oz. njene primesi, ki lahko zavirajo rast alg ali kako drugače reagirajo z različnimi produkti v presnovnih procesih alg.