Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Vpliv encimov v pralnih praških na odstranjevanje sladkornih in proteinskih madežev

Vpliv encimov v pralnih praških na odstranjevanje sladkornih in proteinskih madežev

Avtorja:
Luka Kropivšek, 2. c , Ervin Rems, 2. c
Mentorica:
Marta Lukanec
Somentor:
asist. Matevž Korenč
Ključne besede:
pralni praški, encimi, proteinski madež, sladkorni madež
Povzetek:

Ključne sestavine pralnih praškov so surfaktanti (detergenti), encimi, belilna sredstva in mehčalci vode. Encimi so biokatalizatorji, ki omogočajo cepljenje proteinskih madežev na monomere in so s tem v pomoč surfaktantov pri odstranjevanju madežev.

V raziskovalni nalogi so opisani trije poskusi z nekaterimi najbolj popularnimi pralnimi praški, ki so povezani z njihovo učinkovitostjo pri odstranjevanju sladkornih (uporabljen borovničev sirup) in proteinskih madežev (uporabljen azokazein).

Prvi poskus je kvalitativne narave in prikazuje učinkovitost delovanja pralnih praškov na razilčnih substratih, kot sta proteinska želatinozna in polisaharidna agarna plošča. Drugi poskus je namenjen ugotavljanju pH vrednosti raztopin posameznih pralnih praškov.

Tretji poskus kvantitativno prikazuje spreminjanje vsebnosti madeža v raztopinah pralnega praška v odvisnosti od časa; raztopine z madeži se stresajo na stresalniku pri, za delovanje encimov, ugodni temperaturi. Vsi rezultati so bili pridobljeni s spektrofotometričnimi meritvami.

Najboljša praška uporabimo še v eksperimentu, kjer s pomočjo povišane temperature denaturiramo proteine in z istim postopkom čiščenja primerjamo rezultate z izhodnim praškom.