Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Izdelava, primerjava kakovosti in uporaba utekočinjenega lesa iz lesnih odpadkov

Izdelava, primerjava kakovosti in uporaba utekočinjenega lesa iz lesnih odpadkov

Avtorici:
Kristina Nagode, 2.a, Martina Petrič, 2.a
Mentorica:
Alenka Mozer
Somentorji:
doc. dr. Matjaž Kunaver, Nataša Čuk
Ključne besede:
utekočinjen les, poliuretanske pene, lesni odpadki, obnovljiv, vir
Povzetek:

Le malo ljudi ve, da je les mogoče utekočiniti. Ravno tako malo ljudi ve, da je utekočinjen les obetaven material prihodnosti. Še manj ljudi pa ve, da lahko utekočinimo tudi lesne odpadke. Z vprašanjem, do kolikšne mere lahko utekočinimo odpadni les in kako ga lahko nato uporabimo sva se ukvarjali v tej raziskovalni nalogi. Namen raziskovalne naloge je, da seznaniva ljudi z novim in obetavnim postopkom predelave lesa.

Utekočinjenje lesa je postopek, pri katerem les z različnimi topili pri določenih pogojih spremenimo v tekoče agregatno stanje. Ta postopek je ekološko za nas zelo pomemben, saj lahko iz utekočinjenega lesa izdelamo številne produkte, npr. poliuretanske pene, goriva, premaze, lepila, itd. Postopek utekočinjenja in izdelave produktov sva predstavili v teoretičnem delu naloge.

V eksperimentalnem delu sva zbrali in analizirali podatke o lesnih odpadkih, jih nato utekočinili, iz njih naredili poliester in nato poliuretansko peno. Ugotovili sva, da lahko tudi lesne odpadke utekočinimo in iz njih naredimo kakovostne produkte. Ta podatek je za nas zelo zanimiv, saj nam pove, da bi lahko odpadni les dodatno uporabili za sekundarni vir. Predstavlja novo možnost varovanja okolja, prav to pa je za našo prihodnost zelo pomembno.