Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Moč prvega vtisa in oblikovanje stališč

Moč prvega vtisa in oblikovanje stališč

Avtor:
Franc Križanič, 4.b
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
Prvi vtis, stališča, način oblačenja
Povzetek:

Spraševala sva se o moči prvega vtisa na oblikovanje stališč, kot je moč razbrati tudi iz naslova seminarske naloge. Do ugotovitev sva prišla tako, da je bil asistent pri prvi polovici anketirancev oblečen drugače kot pri drugi polovici in sicer je bil pri prvi oblečen bolj odprto, lahkotno ter pri drugi bolj zaprto, strogo, urejeno. Oblačila niso vplivala na vse kategorije, in sicer ne na prijaznost ter vztrajnost. Ugotovila pa sva, da oseba,ki nosi oblačila zaprtega tipa zgleda mlajša, bolj zaprta- introvertna,ter športna, medtem ko dajejo bolj odprta oblačila občutek ekstravertiranosti in šaljivosti osebe.

Ker je prvi vtis kompleksen, ne deluje le odprtost, zaprtost obleke človeka, vendar tudi postava, govorica telesa in detajli, ki jih je možno na posamezniku opaziti. Implicitne teorije osebnosti temeljijo med drugim tudi na družbenih in kulturnih učinkih na posameznika in tako vplivajo na tvorbo njegovih stališč. V kolikor bi želela bolj univerzalne rezultate, glede na tehniko njihovega pridobivanja, bi morala raziskovalno nalogo razširiti na mednarodno stopnjo. Tako pa najina naloga predstavlja le primer pristopa k raziskovanju, kako doživljamo ljudi okoli sebe, preden ti sploh izrečejo besedo.