Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Ali sta moški in ženska lahko le prijatelja?

Ali sta moški in ženska lahko le prijatelja?

Avtorica:
Ana Koderman, 3. C
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
prijateljstvo, moški, ženska, tabu, spolna privlačnost
Povzetek:

V nalogi sem na podlagi pridobljenih odgovorov na anketo raziskovala značaj in vsebino prijateljskega odnosa med moškim in žensko ter njegovo sociološko-kulturološko podobo v slovenski družbi 21. stoletja.

Ugotovila sem, da prijateljstvo med spoloma sicer ne predstavlja več tabuja, se pa zanj pogosto predvideva, da v sebi skriva (v večini zatajena) romantična ali spolna občutja.

Nova podoba moško-ženskega odnosa vendarle še ni povsem prevzeta in oblikovana in je tradicionalni, tisočletni zgolj romantični odnos med moškim in žensko vendarle še globoko vtisnjen v družbo, saj je skoraj vsako drugo prijateljstvo med moškim in žensko obremenjeno z romantičnimi ali spolnimi občutji (v večini občutenimi s strani moških prijateljev), vendar so le-ta v želji po ohranitvi prijateljstva izražena le v vsakem tretjem prijateljstvu.

Presenetljivo mnogo prijateljev nasprotnega spola je potem, ko so (si) izpovedali (romantična ali spolna) čustva vseeno ostalo v (zgolj) prijateljski zvezi.