Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Osebnostni temperament in zadovoljstvo z delovnim mestom

Osebnostni temperament in zadovoljstvo z delovnim mestom

Avtor:
Luka Salvatore Pecoraro
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
Osebnost, temperamenti, delovno mesto, zadovoljstvo, dohodek in spoštovanje
Povzetek:

Izbira poklica je ena pomembnejših odločitev, ki nas lahko zaznamuje za celo življenje. O pomembnosti te odločitve poslušamo že od otroštva, vendar pa pogosto poslušamo o nezadovoljstvu ljudi nad svojim delovnim mestom. Zato sem si kot cilj naloge zadal, da ugotovim, če je ter kako je zadovoljstvo odvisno od osebnostnega temperamenta. Kateri temperamenti prevladujejo v določenih poklicih in kako na zadovoljstvo s poklicem vplivajo še drugi dejavniki, kot so spoštovanje družbe in višina dohodka.

V teoretičnem delu sem podrobno predstavil Hipokratovo tipologijo osebnosti. Med delovnimi mesti, ki sem jih preučeval, sem izpostavil raziskovalce, učitelje, umetnike in prodajalce. Ugotovil sem, da je zadovoljstvo z delovnim mestom v večji meri odvisno od osebnega temperamenta in od spoštovanja družbe do tega dela, v manjši meri pa je odvisno od osebnega dohodka. Poleg tega sem prišel tudi do spoznanja, da se zadovoljstvo z delovnim mestom skozi leta spreminja.