Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Prijateljstvo in facebook

Prijateljstvo in facebook

Avtorici:
Rebeka Merhar, 3.b, Mija Kavčič, 3.b
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
vrednote, prijateljstvo, facebook
Povzetek:

Vsak izmed nas ima več ali manj prijateljev. V zadnjih letih sklepamo prijateljstva tudi preko spletnih strani. Čeprav tako realnega kot spletnega prijatelja imenujemo prijatelj, imata ti dve skupini prijateljev različne značilnosti.

Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali so spletni prijatelji enakovredni prijateljem iz vsakdanjega življenja. Raziskava, izvedena med dijaki vseh štirih letnikov Gimnazije Vič v Ljubljani, je pokazala, da anketirani dijaki razlikujejo med pojmom prijatelj v vsakdanjem življenju in pojmom spletni prijatelj. Anketiranci od prijateljev na spletu ne pričakujejo enakih lastnosti kot od prijateljev v vsakdanjem življenju, saj jim ne zaupajo svojih osebnih zadev v enaki meri kot realnim prijateljem. Tudi kriteriji za izbiro prijateljev na spletu niso tako strogi kot kriteriji za izbiro realnih prijateljev. Anketiranci imajo veliko več spletnih kot realnih prijateljev. Raziskava je pokazala, da dijakom spletni prijatelj ne more nadomestiti realnega.