Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Stališče srednješolcev do vožnje s spremljevalcem

Stališče srednješolcev do vožnje s spremljevalcem

Avtorica:
Mateja Kovač, 3. b
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
prometna varnost, ukrepi za povečanje prometne varnosti, stališča srednješolcev, vožnja s spremljevalcem, vozniški izpit B kategorije
Povzetek:

Vozniki osebnih vozil med 18. in 24. letom spadajo med najbolj ogrožene. Največ prometnih nesreč se zgodi v prvih dveh letih po opravljenem vozniškem izpitu B kategorije. Republika Slovenija je zato s pravnim predpisom v letu 2006 uvedla vožnjo s spremljevalcem pred dopolnjenim 18. letom starosti. V raziskovalni nalogi je na podlagi ankete analizirana seznanjenost srednješolcev z vožnjo s spremljevalcem in njihova stališča do te novosti. Ugotovljeno je, da je večina srednješolcev že slišala za vožnjo s spremljevalcem, ni pa točno seznanjena s pravnim predpisom. Večina ima do nje pozitiven odnos, vendar se ne bi ali ne ve, če se bi odločila vožnjo s spremljevalcem. Med spoloma ni razlike glede dejanske seznanjenosti ali odločanja za vožnjo s spremljevalcem. Obstajajo razlike med letniki glede dejanske seznanjenosti s pravnim predpisom, odnosa in odločanja za vožnjo s spremljevalcem. Delež dejansko seznanjenih srednješolcev sicer raste iz letnika v letnik, vendar imajo višji letniki negativen odnos do predpisa in se ne bi odločili za tak postopek pridobivanja vozniškega dovoljenja. Ti srednješolci so že dovolj stari, da se vključijo v običajen postopek. Država bo morala za povečanje dejanske seznanjenosti in motivacijo potencialnih kandidatov za vožnjo s spremljevalcem sprejeti ustrezne ukrepe, še predvsem glede informiranja in vzpodbujanja srednješolcev v nižjih letnikih. Za ovrednotenje sprejetega ukrepa bo morala voditi ustrezno statistiko.

Podelitev priznanja

Nagrajenka