Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Strahovi - vse večji problem današnje družbe

Strahovi - vse večji problem današnje družbe

Avtorici:
Gaja Lampe, 3.d, Tea Šebenik, 3.a
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Somentorici:
univ. dipl. psihologinja Kaja Medved, Mag. Marjeta Blinc Pesek, dr. med., spec.psihiatrije
Ključne besede:
anksioznost, dijaki, matura, telesna aktivnost, domače živali, družinske razmere
Povzetek:

Raziskovalna naloga se osredotoča na vse pogostejši problem med mladimi, ki so izpostavljeni vsakodnevnim pritiskom s strani različnih dejavnikov. Odločili sva se, da bova podrobneje raziskali različne vrste anksioznih motenj in dejavnike oz. vzroke, ki pripomorejo k razvoju te motnje. Pri nalogi sva se osredotočili na dijake srednjih šol in gimnazij, saj so naju zanimale razlike v pojavljanju znakov anksioznosti med le temi. V nadaljnjih raziskavah sva pregledovali vpliv drugih dejavnikov na dijake, kot npr. razmere v družini, telesna aktivnost dijakov in pa ali domače živali vplivajo na zmanjšanje znakov te motnje. Cilj naloge je bil tudi dokazati, da pri pojavljanju znakov anksioznih motenj veliko vlogo igra matura, ki je po splošnem mnenju za dijake gimnazij bolj stresna kot za dijake srednjih strokovnih šol. Prednost naloge je raziskava večih dejavnikov in njihovega vpliva na posameznika, vendar bi se lahko na same dejavnike bolj podrobno osredotočili.