Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Dojemanje smrti v različnih kulturah

Dojemanje smrti v različnih kulturah

Avtorica:
Neža Repar, 3.d
Mentor:
Matjaž Poljanšek
Ključne besede:
smrt, tabu, strah
Povzetek:

Raziskovalna naloga obravnava tematiko dojemanja smrti v različnih kulturah, oziroma razlike v odnosu do smrti v tradicionalnih in sodobnih družbah. Predstavila sem pogled na smrt, obrede, ki spremljajo smrt, in predstave o onostranstvu osmih različnih verstev ter smrt kot problem sodobne družbe. Smrt v sodobnih družbah se po eni strani močno komercializira, po drugi strani pa je pereč problem, saj je odrinjena, skoraj zanikana in predstavlja težavo, ko se je treba z njo soočiti. V tradicionalnih družbah je bila smrt konec življenja na Zemlji, vendar je religija ponudila upanje na posmrtno življenje. V sodobnih družbah religija izgublja pomen, ljudje pa so se znašli prepuščeni sami sebi, brez odgovorov, s smrtjo, ki odvzema smisel njihovim življenjem. Čeprav je religija ponujala odgovore, je Bog hkrati ponekod predstavljal krutega in strogega sodnika in s tem povečeval strah pred smrtjo. V sodobni družbi se problem pojavlja predvsem zaradi tega, ker o smrti (oz. minljivosti) ne govorimo niti s svojci, zato smo se primorani s smrtjo ukvarjati vsak zase. Na naše predstave o smrti vplivajo tudi mediji, ki jo velikokrat prikazujejo kot šokantno ali pa kot nekaj izmišljenega, neresničnega. Strah pred smrtjo je vse večji. Ne gre le za strah pred neznanim, temveč tudi za strah pred fizičnim propadanjem, saj so v sodobni družbi prevladujoče in pomembne vrednote predvsem lepota, mladost,dostojanstvo, zdravje … Tako žalovanje kot tudi pogrebni obredi se v sodobni družbi močno razlikujejo od obredov v tradicionalni družbi, predvsem zato, ker si ljudje ne vzamejo časa (oz. si ga niti ne morejo), da bi se resnično poslovili od ljubljene osebe, ki je umrla.