Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Kultura narcisizma in slovenska šola

Kultura narcisizma in slovenska šola

Avtorica:
Likar Ana, 4. c
Mentor:
Matjaž Poljanšek
Ključne besede:
narcisizem, kultura narcisizma, šola, narcisistična socializacija, mladina
Povzetek:

V raziskovalni nalogi preučujemo prisotnost narcistične dimenzije osebnosti med mladimi v Sloveniji. V analizo vključimo tudi šolo in se sprašujemo o pomenu in vplivu šole pri oblikovanju in utrjevanju/spreminjanju narcističnih osebnostnih lastnosti. Preko psihoanalitične razlage patološkega narcisizma preučujemo značilne osebnostne lastnosti in socializacijske vzorce, ki spodbujajo njihov razvoj, nato pa v okviru tega analiziramo slovensko mladino in elemente pedagoškega pristopa. Zaradi kompleksnosti pojava in težnje po čim bolj reprezentativnem vzorcu se opiramo predvsem na opravljene raziskave Urada RS za mladino ter na posamezne strokovne prispevke k tej tematiki v slovenskem prostoru. Kljub nekaterim nasprotujočim si zaključkom ugotavljamo, da so med mladimi prisotni elementi narcistične kulture kot tudi pedagoške prakse v šoli, ki jih krepijo. Pri tem nismo spregledali pomena širšega družbenega okolja in vpetosti šolskega sistema vanj, obravnavamo pa tudi podobne diskurze v nekaterih drugih državah zahodnega sveta.