Dogodki in novice

Svetovni dan človekovih pravic

10. decembra smo na šoli obeležili mednarodni dan človekovih pravic. Praznujemo ga na dan, ko je OZN sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Le te so univerzalne in večne za vse državljane sveta. V Preambuli deklaracije je zapisano, da je bila sprejeta zato: »ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu.«

Od sprejetja Deklaracije je preteklo natanko 70 let, politiki pa še vedno ali ponovno razpravljajo o zaščiti tako osnovnih pravic, kot je pravica do svobodne izbire življenjskega okolja, pravici do enakopravne vključenosti obeh spolov v javno sfero, pravici do izobraževanja, pravici do osnovnih dobrin kot je voda itd.

Na šoli smo v tednu od 10. do 14. decembra v sodelovanju z organizacijo Amnesty International tokrat pisali apele in solidarnostna sporočila v podporo ženskam zaščitnicam človekovih pravic po svetu, ki so zaradi svojega delovanja šikanirane ali kazensko preganjane. Med oporečniki so se na primer znašle zaradi nasprotovanja smrtni kazni, boja za pravice oseb s posebnimi potrebami, delovanja za zaščito drobnih podjetij, ki jih izpodrivajo korporacije itd.

Dijaki UNESCO kluba so v prvih in drugih letnikih predstavili akcijo in spodbujali dijake, da so pisali apele, kdorkoli od dijakov in profesorjev na šoli pa je lahko s svojim podpisom na solidarnostno sporočilo dal podporo in pobudo za zaščito preganjanih bork za zaščito človekovih pravic. Napisali smo približno 200 apelov in podpisali skoraj 300 solidarnostnih sporočil, ki smo jih poslali na organizacijo Amnesty International.

Tudi tokrat smo prepričani, da imajo naše besede moč, le uporabiti jih moramo na pravi način in v pravem trenutku!

Za UNESCO klub Tadeja Rudolf Vahtar

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka