Dogodki in novice

Obeležili smo mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami

Oktobra leta 1992 je generalna skupščina Združenih narodov 3. december razglasila za mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami in sprejela Mednarodno konvencijo o pravicah le teh. 10 % prebivalcev sveta oziroma skoraj milijarda ljudi živi z neko obliko invalidnosti.

Osebe s posebnimi potrebami so:

  • Slepi in slabovidni
  • Gluhi in naglušni
  • Gibalno ovirane osebe
  • Dolgotrajno bolne osebe
  • Osebe z motnjami v duševnem razvoju
  • Osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
  • Osebe z motnjami avtističnega spektra
  • Nadarjene osebe
  • Osebe z učnimi težavami
  • Osebe z govorno-jezikovnimi motnjami

Prejšnjo sredo, četrtek in petek so dijaki v mali telovadnici pri pouku športne vzgoje igrali sedečo odbojko in se poskušali vživeti v vlogo gibalno oviranih oseb. Športno aktivnost je organizirala profesorica Nuša Ražen.

V prihodnjih tednih na šoli načrtujemo športno druženje z osebami s posebnimi potrebami, z njimi se boste lahko pomerili v nekaterih para-olimpijskih športih. Vabljeni, da se torej takrat pridružite športnemu druženju.

Informacije o načrtovanem dogodku dobite pri profesorici Tadeji Rudolf Vahtar.

Deklaracija o pravicah invalidov

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka