Dogodki in novice

Ljubljanska mreža info točk

Na Gimnaziji Vič so bili v sredo 28.11.2012 z nami mladi prostovoljci, ki so pod okriljem Društva Škuc našim dijakom predstavili brezplačne informacije za mlade.

Ljubljanska mreža info točk je mreža devetih organizacij, ki izvaja brezplačno informiranje za mlade z namenom osveščanja mladih o sodobnih družbenih dogajanjih, spodbujanje njihove aktivne participacije, evropskega državljanstva in družbene vključenosti. Med informativne vsebine, ki jih zbirajo in brezplačno posredujejo sodijo (ne)formalno izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje, prostovoljno delo, natečaji in razpisi, prosti čas, zdravje, lokalne organizacije in službe za mlade, razvoj mladinskega dela, evropske informacije (Eurodesk, EVS…)… Vse informativne vsebine, ki jih brezplačno posredujemo mladim so brezplačne in nekomercialne narave.

Več informacij lahko dobite na povezavi: lmit.org

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka