Dogodki in novice

Minimun 2018

6. oktobra 2018 so dijaki UNESCO kluba Gimnazije Vič organizirali enodnevno simulacijo zasedanja konference Združenih narodov z naslovom MiniMUN 2018, na kateri je sodelovalo 60 dijakov iz petih slovenskih gimnazij. Srečanje je bilo namenjeno predvsem seznanjanju gostujočih in naših dijakov z gibanjem MUN, osveščanju o aktualnih globalnih problemih ter iskanju rešitev le teh, pa tudi druženju mladih iz različnih regij Slovenije.

Teme, ki so jih dijaki obravnavali v treh odborih, so bile Vprašanje legalizacije trgovanja z organi, Vprašanje cepljenja in enakopraven dostop do medicinske tehnologije ter Vprašanje spolnega nasilja in nasilja v družini. Posamezne odbore so vodili dijaki, ki so se sicer kot delegati že udeležili MUN konferenc v Sloveniji in tujini, sedaj pa so se preizkusili v vlogi predsedujočih posameznim odborom. To so bili dijaki Žan Porenta, Maja Kalin, Jakob Mišič Jančar, Una Haznadar, Ema Purkart, naša bivša dijakinja Alenka Gosarič ter dijakinja ptujske gimnazije Klara Vrabič. Generalni sekretar konference in glavni organizator dogodka je bil Nik Žnidaršič, pri organizaciji pa je sodelovala tudi bivša dijakinja Julia Vulić, soorganizatorka lanskoletnega dogodka MiniMUN 2017.

Dijaki so z izjemno zrelostjo in odlično pripravljeni v angleškem jeziku razpravljali o aktualnih problemih, rešitve, ki so jih zapisali v resolucije posameznih odborov, pa bi lahko brez zadržkov sprejeli na resničnem zasedanju Generalne skupščine OZN.

Predsedujoči odborom so v času razprav ocenjevali posamezne delegate po kriterijih, ki so običajni za podobne dogodke, to so kreativnost idej, smiselnost in poznavanje argumentov, ustreznost izražanja med javnim nastopanjem in kultura komunikacije.

Med vsemi delegati so se posebej izkazali Luka Orlić, Ana Štefan, Luka Cuder in Maruša Škerjanc Lapajne, ki so prejeli nagrade za najboljše delegate, prav tako pa so bile podeljene še tri pohvale delegatom za posebne dosežke.

Zahvaljujemo se sponzorjem Ljubljanske mlekarne, BIC, Thermana Laško in Zala ter vsem, ki so pripomogli k uspešni in prijetni izvedbi konference MiniMUN 2018.

Čestitke vsem sodelujočim dijakom za zrele razprave, njihovim mentorjem, adminom in organizatorjem pa za dobro izpeljan dogodek.

MiniMUN 2018 je projekt Gimnazije Vič v okviru UNESCO ASP mreže Slovenije.

Za UNESCO klub zapisala Tadeja Rudolf Vahtar

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka