Dogodki in novice

Obisk Janez Bogataj

20.1.2009 je bil gost naše šole, bivši dijak Gimnazije Vič, sedaj dr. prof na oddelku Etnologija in kulturna antropologija. Predaval je na temo Kako živeti s kulturno dediščino v sodobnem svetu. Na začetku je imela prof. Ozimkova uvodni govor ob začetku praznovanja 80-letnice Gimnazije Vič in hkrati uvod v kulturne prireditve, ki bodo sledile.

Dr. Bogataj pa je v svoji predstavitvi s 100 diapozitivi skušal prikazati naš odnos do kulturne dediščine, ki je včasih zelo mačehovski. Skušal je s konkretnimi primeri neprimernih posegov v prostor vplivati na bodoče arhitekte, gradbenike in nasploh vse.

V drugi polovici predstavitve pa je pokazal, kako raznolika in kako lepa je naša dežela in naši običaji.

V predavanju je bilo čutiti veliko erosa, saj mu ni vseeno, kaj se s kulturno dediščino godi danes. Kulturna dediščina je sicer zelo širok pojem, ki zajema vse plasti življenja, od arhitekture, šeg, kulinarike, praznovanj itd.

Zasluga dr. Bogataja je, da je pripomogel k ustanavljanju obrtnih centrov, v katerih skušajo ohranjati in gojiti umetno kovaštvo, čipkarstvo in druge obrti. Njegovo načelo je, da mora biti kulturna dediščina lepa in hkrati uporabna tudi v današnjem času.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka