Dogodki in novice

Teden jezikov 2022

Jezikovna raznolikost je del bogate kulturne dediščine in pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja. 26. september, evropski dan jezikov, naj bi nas še posebej spomnil na pomen ohranjanja jezikovne raznolikosti.

Od 26. 9. do 30. 9. 2022, smo s 'tednom jezikov' tudi na naši šoli obeležili pomen jezikovnega bogastva. Vsak šolski dan v tem tednu je bil glasbeno in kulinarično posvečen kulturni dediščini enega od jezikov, ki jih poučujemo na Gimnaziji Vič: med glavnim odmorom smo lahko prisluhnili značilni/tradicionalni glasbi, za malico pa so bili na voljo značilni/tradicionalni prigrizki. Ponedeljek je bil tako namenjen britanski kulturi, torek slovenski, sreda nemški, četrtek francoski, v petek pa smo obeležili italijansko ter špansko glasbeno in kulinarično dediščino.

Organizirana sta bila tudi dva dogodka; v ponedeljek je mag. Edin Saračević vodil pogovor na temo 'pomen ohranjanja jezikovnega bogastva', v sredo pa je potekala delavnica predstavitve Madžarske in madžarskega jezika, ki so jo izvedli predstavniki Lisztovega inštituta.

Tudi sicer je bila v tem tednu jezikovna raznolikost v ospredju poučevanja tujih jezikov. Tim Gallagher, tuji učitelj angleščine, je pripravil predavanje o britanskih dialektih, ki so se ga udeležili vsi dijaki 4. letnika, ki obiskujejo dodatno uro višjega nivoja angleščine. Pri pouku 2. tujega jezika so evropski teden jezikov obeležili tako, da so dijaki zapisali misli v jeziku, ki se ga učijo – v nemščini, španščini, francoščini ali italijanščini. Večina misli se je navezovala na učenje tujih jezikov in na kulturo, povezano s tujejezično deželo, katere jezik se učijo. Učitelji so nato izbrali najbolj izvirne misli in jih izobesili v glavni šolski avli.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka